Настоящите насоки съставляват Резултат 2: Ръководоство за младежки работници и младежки обучители относно организиране на обучение и прилагане на учебната програма за финансова грамотност за лица в неравностойно положение.

Като предоставяме обучение за финансова грамотност на млади хора в неравностойно положение, ние им даваме възможност да поемат контрол върху финансовото си бъдеще. Като младежки обучители/работници, Вашата роля е да подкрепяте тези хора в пътуването им към финансова независимост и стабилност.

Този набор от инструменти служи като ресурс, който да ви помогне да приложите ефективна пилотна програма за финансова грамотност, която отговаря на нуждите на вашите участници

Настоящето обучение по финансова грамотност е специално създадено за младежи на възраст между 16 и 29 години в неравностойно положение.

Обучението се базира на следните резултати по проекта:

  • Резултат 1: Наръчник и образователни видеоклипове за младежи в неравностойно положение по отношение на финансовата грамотност
  • Резултат 4: Подкрепящи работни листове за правилно собствено финансово управление